Wil je een heldere scriptie schrijven, dan is een goede hoofdvraag van belang. Met die hoofdvraag kader je op zorgvuldige wijze het onderwerp van je scriptie af. Soms gebruiken mensen verschillende termen door elkaar heen. In plaats van ‘hoofdvraag’ wordt dan de term ‘centrale onderzoeksvraag’ gebruikt. In beide gevallen wordt hetzelfde bedoeld: Het is de vraag die je als inleiding op je scriptie stelt en waarop je met jouw onderzoek een antwoord wilt formuleren.

Een hoofdvraag bestaat uit meerdere delen

Het stellen van een goede hoofdvraag is nog niet altijd zo gemakkelijk. Het liefst houd je de vraag zo kort mogelijk. Dit zorgt immers bij de lezer voor een goed begrip. Vaak valt je hoofdvraag in twee delen uiteen. In het eerste deel introduceer je het onderwerp van de scriptie, terwijl je in het tweede deel ‘verklaart’ waarom je zo’n onderwerp aan de orde stelt. Bijvoorbeeld: ‘Als gemeenten de komende jaren met een tekort op de begroting blijven zitten, hoe kan de rijksoverheid hen hierbij dan helpen?’ Het eerste deel van je vraag beschrijft hier de problematiek, terwijl het tweede deel van je vraag de richting laat zien waarin jij de oplossing zoekt.

Van probleemanalyse tot hoofdvraag

Voordat je zover bent gekomen, heb je in de inleiding van je scriptie het probleem al ‘gesteld’. In die ‘probleemstelling’ heb je gesignaleerd wat er aan de hand is. De probleemstelling zelf heb je scherp gekregen door je eerst op het probleem te oriënteren. Tijdens die oriëntatie heb je het probleem compact genoeg gemaakt en daarmee hanteerbaar. Die bezigheid wordt wel de ‘probleemanalyse’ genoemd.
We zetten het allemaal nog eens op een rij: Eerst analyseer je een probleem dat op dat moment nog ruim en vaag is. Met jouw probleemanalyse maak je het vraagstuk scherp en compact. Je beschrijft dit scherp gemaakte vraagstuk vervolgens in je probleemstelling. Die probleemstelling ligt daarna ten grondslag aan je hoofdvraag. Die hoofdvraag is immers bedoeld om jouw probleemstelling van een duidelijk antwoord te voorzien.

Houd de hoofdvraag in je scriptie wetenschappelijk

Denk eraan dat je de hoofdvraag van je scriptie neutraal houdt. Vraag je dus niet af of iets fout is, of juist goed. De hoofdvraag moet zich lenen voor een onpartijdig onderzoek met een wetenschappelijk neutrale uitkomst. Ook gesloten vragen moet je vermijden. De hoofdvraag in jouw scriptie moet dus niet met een simpel ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden zijn. Een goede hoofdvraag beantwoord je stapsgewijs, met behulp van door jou geformuleerde deelvragen.

Hulp nodig bij het formuleren van je hoofdvraag, leg je probleem voor aan de ScriptieJurist!