Juridische en fiscale scriptie onderwerpen in de afgelopen maand

Op belastinggebied is er steeds van alles in beweging. Zo ontstaan er nieuwe onderwerpen om een fiscale scriptie over te schrijven. Een nieuw wetsvoorstel, een Europese Richtlijn of een nieuw Kamerstuk vormt dan het uitgangspunt voor een nieuwe scriptie belastingrecht.

Ook op andere rechtsgebieden gebeurt er van alles. Gelukkig maar, want anders zou het voor de gemiddelde rechtenstudent erg lastig worden om een originele scriptie te schrijven. Tijdens de afgelopen maand kwamen bij De ScriptieJurist fiscale en juridische scripties over de volgende onderwerpen binnen.

Fiscaal instrumentalisme

Fiscale wetgeving dient er in de eerste plaats voor om het benodigde geld voor de Staat binnen te halen. Toch is dit lang niet het enige doel waarmee fiscale rechtsregels worden opgesteld. Zo kwam er afgelopen maand een fiscale scriptie met het onderwerp ‘Fiscaal instrumentalisme’ voorbij.

Bij deze scriptie ging het erom hoe fiscale wetgeving wordt ingezet om niet-fiscale doelen te bereiken. Belastingwetgeving wordt dan gebruikt om gewenste maatschappelijke doelen te behalen. Wil je ook schrijven over dit onderwerp, dan is het verstandig om je scriptie op een beperkt aantal maatschappelijke doelen toe te spitsen. Fiscaal instrumentalisme is namelijk breed aanwezig in onze fiscale wetgeving en in ons fiscale beleid.

De (on)bekende zaaddonor

Niet fiscaal maar wel heel erg juridisch is de scriptie die over de spermadonor gaat. Wat zijn de rechten en plichten als de zaaddonor anoniem is of als hij een bekende is. De familierechtelijke gevolgen lopen in zulke gevallen sterk uiteen. Bovendien hebben we het hierbij nu nog over het maximum van twee ouders dat een kind kan hebben. Maar de kans is groot dat dit aantal binnenkort wordt uitgebreid naar vier. Kortom, deze ontwikkeling levert veel stof op om een interessante rechtenscriptie over te schrijven.

Nieuw onroerend goed in de omzetbelasting

En hoe is de stand van zaken op dit moment bij nieuw vervaardigd onroerend goed in de omzetbelasting? Dit blijft een onderwerp dat zich sterk casuïstisch ontwikkelt. Toch neemt het belang ervan toe, nu we ons in een periode van grote woningnood bevinden. Want hoe gaan we om met kantoorpanden die omgebouwd worden tot wooneenheden? Gaat er in zulke gevallen een remmende werking uit van de heffing van btw of moeten we juist kijken naar het toepasselijke tarief in de overdrachtsbelasting? Een verbetering van de rechtszekerheid op dit terrein, kan misschien wat drempels wegnemen bij investeerders als het om de (om)bouw tot woningen gaat.

Rechtsbescherming voor de kleine ondernemer

Tot slot een ander niet-fiscaal onderwerp, dat wel belangrijke raakvlakken heeft met het zakelijk verkeer. In hoeverre wordt de zzp’er beschermd als het om oneigenlijke standaardbedingen gaat? Kan hij of zij zich aansluiten bij de bescherming die voor de gewone consument ontwikkeld is? Een gewone consument kan immers een beroep doen op de grijze en zwarte lijst. Maar tussen de consument en de ondernemer bestaat een principieel verschil. Tenzij dit met een zekere mate van reflexwerking kan worden doorbroken.

Begeleiding door De ScriptieJurist

Misschien spreken deze scriptieonderwerpen jou wel aan. Maar het kan ook zo zijn dat je al met je eigen scriptie bezig bent. Kun je daarbij wel wat hulp gebruiken, neem dan gerust contact op met De ScriptieJurist. Samen inventariseren we jouw wensen en proberen we jouw fiscale scriptie of rechtenscriptie tot een goed einde te brengen.

Fiscale actualiteiten / Excessief lenen

Van internetconsultatie tot wetsvoorstel

Het wordt menens met de beperking om van de eigen BV ‘excessief’ te kunnen lenen. Het is de fiscus al langer een doorn in het oog dat houders van een aanmerkelijk belang de belastingheffing over voordelen hieruit kunnen ontlopen.

In principe zijn die voordelen in box 2 belast. Het gaat daarbij onder meer om dividenden, terwijl ook de vervreemdingswinst op een aanmerkelijk belang is belast.

Lenen of dividend?

Tot nu toe is het zo dat een aanmerkelijk belanghouder vrijwel onbeperkt van zijn BV kan lenen. Dit is fiscaal voordelig, want hierover hoeft geen belasting te worden betaald. Het gevolg hiervan is wel, dat de aanmerkelijk belanghouder onbelast over dit geld beschikt en het kan besteden. Had hij hetzelfde bedrag als dividend laten uitkeren, dan had hij hierover eerst een box 2 heffing moeten afgedragen.

Gaat de BV op enig moment failliet, dan kan belastingheffing soms zelfs nooit meer plaatsvinden. Dat is een ongewenst effect en daarom wordt nu per wet een maximum gesteld aan het lenen uit de eigen BV.

Internetconsulatie en wetsvoorstel

In 2018 werd berekend dat in Nederland in totaal 62,4 miljard euro van de eigen BV werd geleend. Dit moest omlaag. Oorspronkelijk werd hiertoe in 2019 op internet een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd, waarbij voor het te lenen bedrag een grens van € 500.000 werd geïntroduceerd. Het wetsvoorstel werd in 2020 ingediend, maar door het toenmalige kabinet aangehouden.

De nieuwe regeringscoalitie heeft het maximum te lenen bedrag nu verhoogd naar € 700.000. Wordt door de aanmerkelijk belanghouder meer geleend, dan moet over dit geleende geld een box 2 heffing worden betaald.

Nu al meer belastinginkomsten

Het lijkt erop dat ondernemers zich op de wet aan voorbereiden zijn, want er wordt de laatste paar jaar een stuk meer dividend uitgekeerd. Dit heeft de fiscus al 3,4 miljard euro aan extra inkomsten opgeleverd.

Het nieuwe wetsvoorstel werd in de laatste week van maart 2022 naar de Kamer gestuurd. Als het wordt aangenomen en verheven tot wet, zullen de nieuwe regels in 2023 van kracht worden.

Actueel fiscaal onderwerp voor je scriptie

zondag, 2 januari 2022

Zo af en toe snuffelt de Scriptiejurist een beetje rond in Google. Altijd met de gedachte: ‘Is er nog een actueel fiscaal onderwerp?’ Met een beetje geluk noteert hij dan een paar onderwerpen waar je een aardige fiscale scriptie over kan schrijven.

Belasting in 2022: waar moet je rekening mee houden? | LevenWonen
Op zoek naar een leuk fiscaal onderwerp…

Ook op de tweede dag van het jaar kon hij dit weer niet laten. Fiscaal is er natuurlijk altijd van alles in beweging. Daarom vond hij het weer tijd worden om hiervan een handig lijstje aan te leggen

Bij sommige fiscale onderwerpen past ook gelijk een handige link. Maar ook de fiscale scriptieonderwerpen waar geen link bij staat, zijn de moeite waard.

Gooi zo’n belastingonderwerp gewoon als zoekterm in Google en de ECLI-verwijzingen rollen eruit. En gaat het niet om een rechterlijke uitspraak, dan staan er al gauw een paar Kamerstukken of nieuwe publicaties van de overheid op je scherm.

Ben je aan je scriptie bezig maar kom je er niet uit? Zoek dan contact met de Scriptiejurist en neem een paar uur scriptiebegeleiding af.

Hieronder staan de gevonden actuele onderwerpen. Het zijn er nu een stuk of negen, maar binnenkort volgen er meer.

Succes met je scriptie!

Scriptieonderwerpen op HBO en universiteit

Veel studenten op HBO en universiteit die een scriptie gaan schrijven volgen daarmee de actualiteit. Je ziet dus vaak dat wetsvoorstellen onderzocht worden of wijzigingen van beleid.

Cryptovaluta en je scriptie

Een beleidswijziging wordt vaak toegelicht in een Kamerbrief. In zo’n brief zet de minister of staatssecretaris uiteen hoe op hernieuwde wijze naar bepaalde feiten wordt gekeken. Het kan trouwens ook zo zijn dat zo’n Kamerbrief bestaande twijfel bij Kamerleden moet wegnemen. Bijvoorbeeld rond de vraag of de regulering van cryptovaluta wel op een goede manier plaatsvindt.

Beleggen en overdrachtsbelasting

En zo zijn er meer onderwerpen die helemaal van dit moment zijn. Denk bijvoorbeeld aan het beleggen in woningen en de overdrachtsbelasting die hiermee samenhangt. Die belasting is in 2021 voor beleggers flink verhoogd. Ook dat kan dus een onderwerp zijn dat in een scriptie kan opduiken. Natuurlijk hoort hier de regeling voor jonge woningkopers ook bij.

Arbeidsovereenkomst en platformwerkers

Een heel ander onderwerp dat sterk in de actualiteit staat gaat over bestaande arbeidsverhoudingen. In november 2020 maakte de Hoge Raad hierbij een schuivende beweging, daar waar het gaat om het gewicht dat wordt toegekend aan de wil van partijen. Dit arrest ECLI:NL:HR:2020:1746 zou weleens een verdere beweging in gang kunnen zetten die de rechtspositie van platformwerkers gaat versterken.

Corona en de zorgplicht van werkgevers

Natuurlijk heeft Covid-19 ook andere vraagstukken weer actueel gemaakt. Zeker nu van veel werkgevers en werknemers gevraagd wordt om thuiswerken te realiseren. Tot hoever strekt de wettelijke zorgplicht van de werkgever in dit geval? In haar informatie wijst de rijksoverheid nadrukkelijk op de plicht van de werkgever om te voldoen aan de wettelijke eisen die voor een thuiswerkplek gelden.

Scriptiebegeleiding heeft allerlei vormen

De onderwerpen zijn fiscaal en civiel van aard. Het is een kleine greep uit de scripties waarbij de ScriptieJurist de afgelopen tijd scriptiebegeleiding heeft gegeven. De hulp bij een scriptie kan veel verschillende vormen aannemen. Blijf je wel binnen het bestek van je hoofdvraag? Zorg je er wel voor dat jouw wetenschappelijke beweringen voorzien worden van adequate literatuurverwijzingen? Zijn je formuleringen wel helder en ook scherp genoeg?

Neem gewoon contact op

Ben jij ook op zoek naar wat hulp bij jouw scriptie en herken jij jezelf in het voorgaande? Vul dan even het antwoordformulier in. We spreken dan per e-mail een belmoment af. Dan kunnen we telefonisch bespreken of, en hoe, scriptiebegeleiding jou verder op weg kan helpen.

Hulp bij je scriptie Rechten (Fiscaal & Civiel)

Studeer jij Rechten en zoek jij hulp bij het schrijven van je scriptie?

Zoek dan niet verder want dan ben je bij de ScriptieJurist precies aan het juiste adres.

Hier is namelijk genoeg civiele en fiscale kennis in huis om jou te helpen bij je scriptie.

Misschien moet je nog beginnen of ben je al een stuk op weg.

In allebei de gevallen kan het nodig zijn om scriptiehulp te krijgen.

Opbouw scriptie, taalgebruik of gewoon vastgelopen

Bijvoorbeeld om te zorgen dat de opbouw van je scriptie verbetert, of om het taalgebruik bij te slijpen als dat nodig is.

Misschien zit je ook een beetje vast met je onderwerp of weet je niet goed hoe je een wetenschappelijk verhaal op je scherm moet krijgen.

Met al deze zaken kan de ScriptieJurist je helpen. Het maakt voor de hulp bij je scriptie niet uit of je nu in Leiden, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Tilburg of Groningen studeert.

Uitgebreid online contact mogelijk

We spreken elkaar namelijk online, bijvoorbeeld via de mail of via Skype. Ook in een telefoongesprek kunnen we van alles overleggen.

Het tarief van de SriptieJurist is heel aantrekkelijk. Bovendien hoef je niet gelijk een enorm pakket uren in te kopen.

Spreekt dit jou wel aan en zoek je inderdaad scriptiehulp?

Vul dan even het antwoordformulier in. Dan kunnen we in een telefoongesprek bekijken welke ondersteuning jij bij je rechtenscriptie nodig hebt.

Hulp bij je scriptie

Voor veel mensen is het schrijven van de eindscriptie een pittige klus. dat is niet zo vreemd want je bent niet gewend om zo’n uitgebreid juridisch verhaal op te schrijven. Eigenlijk is het de eerste keer dat je helemaal zonder begeleiding met een onderwerp aan de slag moet gaan.

Fiscale kennis, civiele kennis en voetnoten

Steeds meer studenten ontdekken daarom scriptiehulp als een belangrijke ondersteuning. Je kunt met iemand praten die juridische en fiscale kennis heeft. Ook kun je de tekst van jouw scriptie laten controleren. Onduidelijke voetnoten of een tekort eraan worden door de Scriptie Jurist ook snel opgemerkt. Wist je trouwens dat de regels hiervoor zijn opgenomen in de Leidraad voor juridische auteurs van Wolters Kluwer? Door jouw onderwijsinstelling wordt het erg op prijs gesteld dat je die gebruikt.

Welke onderwerpen zijn populair?

Met je scriptiebegeleider kun je ook brainstormen over juridische of fiscale onderwerpen voor je scriptie. Dit is vooral handig als je twijfelt tussen twee of meer mogelijkheden. De kans is dan groot dat de ScriptieJurist al eens begeleiding bij een scriptie over zo’n onderwerp heeft gegeven. Vaak zijn in een bepaalde periode bepaalde onderwerpen populair. Dat komt dan doordat er een civiel wetsvoorstel of fiscaal wetsvoorstel in de Tweede Kamer ligt. In de vakliteratuur wordt dan over zo’n wetsvoorstel veel geschreven. Een discussie over zo’n nieuwe wet maakt die dan ook tot een favoriet scriptieonderwerp.

Wat is eind 2021 populair?

Scriptie onderwerpen waarover op dit moment vaak wordt geschreven zijn kwesties rond eigendom en verticaal gebruik van ruimte. Ook het boxensysteem in de inkomstenbelasting trekt veel belangstelling. Vooral box 3 roept vragen op waar het gaat om het fictieve rendement. Uit rechtszaken die hierover bij het Europese Hof worden gevoerd kun je opmaken dat het hier eigenlijk ook om een eigendomskwestie gaat.

Absoluut hot is natuurlijk de Bitcoin. Hoe zit het eigenlijk met de omzetbelasting als je Bitcoins gaat minen? Is dat gewoon vermogensbeheer of ben je dan ondernemer? En in welke box in de inkomstenbelasting kom je uit als je de inkomsten uit crypto valuta moet classificeren?

Op het terrein van het belastingrecht staat ook de internationale belastingontwijking sterk in de belangstelling. Landen worden door de OESO gestimuleerd om tegenmaatregelen te nemen. Ook de EU is hier hard mee bezig. De nieuwsmedia publiceren hier vaak over. Daarbij voelt de staatssecretaris van Financiën zich soms geroepen om met een Kamerbrief op die berichten te reageren.

Beginnen met je scriptie of al bezig?

Kortom, ben jij bezig met je scriptie of moet je nog beginnen? Denk dan eens na over scriptiebegeleiding door een fiscaal-jurist. Een fiscalist bovendien met ruime kennis van het burgerlijk recht. Bovendien word je ondersteund door iemand die veel ervaring heeft met het begeleiden van scripties, terwijl je scriptiebegeleider ook over een erg grote schrijfvaardigheid beschikt.

En dat allemaal tegen een veel lager tarief dat je hier meestal voor betaalt.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Vul dan gelijk het antwoordformulier in.

Scriptiebegeleiding voor je fiscale scriptie

Je bent al flink gevorderd met je studie Belastingrecht en nu is het tijd voor je bachelor scriptie of je masterscriptie. Je weet nog niet zeker over welk onderwerp je hem precies wilt gaan schrijven, maar het zal in ieder geval een fiscaal juridische scriptie worden.

Logisch want je kennis over inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en omzetbelasting wordt in je rechtenscriptie getoetst. Maar ja, je hebt nog nooit een scriptie geschreven. Dus misschien heb je geen idee hoe dat moet?

Hulp van De ScriptieJurist

In zo’n geval kun je wel wat hulp gebruiken. De ScriptieJurist is er speciaal voor de fiscale scriptie. Dagelijks begeleidt hij studenten die bezig zijn met hun studie fiscaal recht. Dat zijn zowel studenten die in de bachelor-fase als in de master-fase van hun studie Belastingrecht zitten.

Hoe gaat dat in zijn werk als je voor je fiscale scriptie ondersteuning vraagt bij De ScriptieJurist? Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Eerst bellen we even met elkaar om te kijken waar je hulp bij nodig hebt. Moet je nog aan je scriptie beginnen, dan is hulp bij het Plan van Aanpak vaak de eerste stap. Ben je al bezig met schrijven van je fiscaal juridische scriptie, dan is het vaak handig als er iemand meekijkt die zelf fiscaal recht gestudeerd heeft. Misschien ben je wel in je scriptie vastgelopen. Ook dan is goede scriptiebegeleiding vaak de oplossing om een doorstart te maken.

Klein pakket uren, wat doet De ScriptieJurist ermee

Tijdens het eerste telefoongesprek bespreken we hoeveel uur scriptiebegeleiding je nodig denkt te hebben. Bij De ScriptieJurist hoef je nooit grote hoeveelheden uren tegelijk in te kopen. De meeste studenten kiezen voor een pakket van 3 uur of 5 uur. De ScriptieJurist houdt de urenbesteding bij en houdt de student ervan op de hoogte hoeveel uren er zijn verbruikt. De ScriptieJurist gebruikt de uren om bijvoorbeeld de tekst na te lezen, per e-mail te reageren en om met je te overleggen. De rechtenscriptie in wording wordt door De ScriptieJurist in ieder geval gecontroleerd op juist taalgebruik. Daarnaast begeleidt De ScriptieJurist de fiscale scriptie ook inhoudelijk.

Als de ScriptieJurist de tekst op spelling en taal moet bijschaven, doet hij dit altijd met de functie ‘Wijzigingen bijhouden’ in Word. Zo kun je steeds zien wat er veranderd is en kun je zelf beslissen of je de aanpassingen overneemt. Met opmerkingen in de kantlijn worden vragen en opmerkingen geschreven bij plekken in de tekst waar deze misschien moet worden aangepast. De tekst die De ScriptieJurist heeft nagelezen stuurt hij vervolgens weer naar je terug. Jij kunt er dan weer verder aan werken en ook telefonisch of via Skype met De ScriptieJurist verder over praten.

Hulp nodig? Neem gelijk contact op

Denk je dat je wel wat ondersteuning kunt gebruiken bij je scriptie Belastingrecht? Vul dan even je e-mailadres in op het antwoordformulier. De ScriptieJurist neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Je e-mailadres sturen en het eerste telefoontje verplicht je tot niets. Maar het kan een goede eerste stap zijn om inderdaad de scriptiebegeleiding bij De ScriptieJurist in gang te zetten!

Speciaal voor de juridische / fiscale scriptie!

Leuk dat je De ScriptieJurist bezoekt.

Werk jij aan een rechtenscriptie, maar vind je het moeilijk om alles goed te formuleren? Geen probleem. De ScriptieJurist is er speciaal voor jou.

Maar niet alleen voor taal en grammatica doe je een beroep op De ScriptieJurist. Ook inhoudelijk kun je uitgebreid ondersteuning krijgen. De ScriptieJurist heeft de benodigde juridische kennis in huis en kan je ook helpen bij je fiscale scriptie.

Benieuwd naar het tarief? Dat ligt stukken lager dan bij de grote scriptiebedrijven. Bovendien gebeurt het afnemen van uren steeds in onderling overleg.

Meer weten? Klik op de -Reageer- button en vul je naam en het onderwerp van je scriptie in op het contactformulier.