Juridische en fiscale scriptie onderwerpen in de afgelopen maand

Op belastinggebied is er steeds van alles in beweging. Zo ontstaan er nieuwe onderwerpen om een fiscale scriptie over te schrijven. Een nieuw wetsvoorstel, een Europese Richtlijn of een nieuw Kamerstuk vormt dan het uitgangspunt voor een nieuwe scriptie belastingrecht.

Ook op andere rechtsgebieden gebeurt er van alles. Gelukkig maar, want anders zou het voor de gemiddelde rechtenstudent erg lastig worden om een originele scriptie te schrijven. Tijdens de afgelopen maand kwamen bij De ScriptieJurist fiscale en juridische scripties over de volgende onderwerpen binnen.

Fiscaal instrumentalisme

Fiscale wetgeving dient er in de eerste plaats voor om het benodigde geld voor de Staat binnen te halen. Toch is dit lang niet het enige doel waarmee fiscale rechtsregels worden opgesteld. Zo kwam er afgelopen maand een fiscale scriptie met het onderwerp ‘Fiscaal instrumentalisme’ voorbij.

Bij deze scriptie ging het erom hoe fiscale wetgeving wordt ingezet om niet-fiscale doelen te bereiken. Belastingwetgeving wordt dan gebruikt om gewenste maatschappelijke doelen te behalen. Wil je ook schrijven over dit onderwerp, dan is het verstandig om je scriptie op een beperkt aantal maatschappelijke doelen toe te spitsen. Fiscaal instrumentalisme is namelijk breed aanwezig in onze fiscale wetgeving en in ons fiscale beleid.

De (on)bekende zaaddonor

Niet fiscaal maar wel heel erg juridisch is de scriptie die over de spermadonor gaat. Wat zijn de rechten en plichten als de zaaddonor anoniem is of als hij een bekende is. De familierechtelijke gevolgen lopen in zulke gevallen sterk uiteen. Bovendien hebben we het hierbij nu nog over het maximum van twee ouders dat een kind kan hebben. Maar de kans is groot dat dit aantal binnenkort wordt uitgebreid naar vier. Kortom, deze ontwikkeling levert veel stof op om een interessante rechtenscriptie over te schrijven.

Nieuw onroerend goed in de omzetbelasting

En hoe is de stand van zaken op dit moment bij nieuw vervaardigd onroerend goed in de omzetbelasting? Dit blijft een onderwerp dat zich sterk casuïstisch ontwikkelt. Toch neemt het belang ervan toe, nu we ons in een periode van grote woningnood bevinden. Want hoe gaan we om met kantoorpanden die omgebouwd worden tot wooneenheden? Gaat er in zulke gevallen een remmende werking uit van de heffing van btw of moeten we juist kijken naar het toepasselijke tarief in de overdrachtsbelasting? Een verbetering van de rechtszekerheid op dit terrein, kan misschien wat drempels wegnemen bij investeerders als het om de (om)bouw tot woningen gaat.

Rechtsbescherming voor de kleine ondernemer

Tot slot een ander niet-fiscaal onderwerp, dat wel belangrijke raakvlakken heeft met het zakelijk verkeer. In hoeverre wordt de zzp’er beschermd als het om oneigenlijke standaardbedingen gaat? Kan hij of zij zich aansluiten bij de bescherming die voor de gewone consument ontwikkeld is? Een gewone consument kan immers een beroep doen op de grijze en zwarte lijst. Maar tussen de consument en de ondernemer bestaat een principieel verschil. Tenzij dit met een zekere mate van reflexwerking kan worden doorbroken.

Begeleiding door De ScriptieJurist

Misschien spreken deze scriptieonderwerpen jou wel aan. Maar het kan ook zo zijn dat je al met je eigen scriptie bezig bent. Kun je daarbij wel wat hulp gebruiken, neem dan gerust contact op met De ScriptieJurist. Samen inventariseren we jouw wensen en proberen we jouw fiscale scriptie of rechtenscriptie tot een goed einde te brengen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *